دعا برای دوستان علی (ع)

خداوند فرماید: «فرمان من دگرگون نخواهد شد.»

ghadir

پروردگارا!اکنون به فرمان تو چنین می گویم:خداوندا! دوستداران او را دوست دار و دشمنان او را دشمن دار.پشتیبانان او را پشتیبانی کن. یارانش را یاری نما.خودداری کنندگان از یاری او را به خود رها کن.نا باوران او را از مهرت بران و بر آنان خشم خود را فرود آور.

معبودا! تو خود در هنگام بر پاداشتن او و بیان ولایتش نازل فرمودی که : «امروز آیین شما را به کمال و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم  و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم.» «و آنکه به جز اسلام دینی را بجوید، از او پذیرفته نبوده، در جهان دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود.»

امامت علی (ع)

خداوندا، تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم.

هان مردمان! خداوند عزّوجلّ دین را با امامت علی تکمیل فرمود. اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او، تا برپایی رستاخیز و عرضۀ بر خدا،پیروی نکنند، در دو جهان کرده های آنان بیهوده بوده در آتش دوزخ ابدی خواهند بود، به گونه ای که نه از عذاب آن ها کاسته و نه برای آنان فرصتی خواهد بود .

هان مردمان!به راستی که شیطان اغواگر، ادم را با رشک از بهشت رانده. مبادا شما به علی رشک ورزید که کرده های شما نابود و گام هایتان لغزان خواهد شد.ادم به سبب یک اشتباه به زمین هبوط کرد و حال انکه برگزیدۀ خدای عزّوجلّ بود ......

نسل معصومان از علی (ع)

... پس چگونه خواهد بود شما و حال آنکه شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند.

اگاه باشید! که با علی نمی ستیزد مگر بی سعادت. و سرپرستی او را نمی پذیرد مگر رستگار پرهیزگار، و به او نمی گرود مگر ایمان دار بی الایش.

مردمان!نور از سوی خداوند عزّوجل در جان من، سپس در جان علی بن ابی طالب، انگاه در نسل او تا قائم مهدی، که حق خدا و ما را می ستاند، جای گرفته ؛ چرا که خداوند عزّوجل ما را بر کوتاهی کنندگان، ستیزه گران، ناسازگاران، خائنان و گنهکاران و ستمکاران و غاصبان از تمامی جهانیان دلیل و راهنما حجت اورده است .

منبع : غدیر نامه


برچسب ها :
دعا برای دوستان علی (ع).امامت علی (ع).نسل معصومان از علی (ع) ,  غدیر نامه ,  قائم مهدی ,