فروتنی ان است که با مردم چنان رفتار کنی
که دوست داری با تو رفتار کنندشهادت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را به تمام شیعیان جهان تسلیت عرض مینماییم


برچسب ها :
امام رضا.موسی بن الرضا ,  الرضا.موسی.رضا.فروتنی. ,  شیعیان.تسلیت. ,