امروز امام زمان ما داغ دار است،داغی سنگین بر دل نازنین ایشان نشسته است ؛امروز امام مظلوم و غریب ما به سوگ پدر نشسته به سوگ پدری که 28 بهار بیشتر از عمرش نگذشت ؛ پدری مهربان که بیشتر سالهای عمر گران بها را یا درزندان یا زیر نظرخلفای عباسی گذراند . . .
 امام مظلومی که بیشتر از 6 سال امامت نکرد ودر اوایل جوانی دار این دنیا بی وفا را وداع گفت رفت ؛ و پدر رفت و فرزند ماند که بعد از عروج ملکوتی پدر به فرمان الهی باید بار امامت را به دوش میکشد، کودکی که 5 سال بیشتر سن داشت بر پیکر پاک پدر نماز خواند وپاسخگویی سوالات شیعان شد . . .
کودکی که بخاطر ظلم و ستم جباران از همان دوران طفولیت به امر الهی از دیدگان غایب شد. . .
 امام حاضرم و ناظرم گمان میکنم گناهان من بچه مسلمان،بیشتر شما را آزرده خاطر میکند ؛ امام نازنینم گمان میکنم اشتباهات شیعانت بیشتر داغ بر دل شما میگذارد ؛امام زمانم میدانم خب میدانم که طولانی شدن غیبتت به خاطر گناهان من جوان است،به خاطر خطاهای من است ؛ اما چه کنم که غرق در اشتباه هستم و هنوز به درک آن نرسیده ام که هیچ خلوتی وجود ندارد و شما ناظر بر همه اعمالم هستید . . .

چه کنم که به درک آن نرسیده ام که غیبت تان باید برایم بشود دغدغه ، دغدغه ای هر روزه و هر لحظه ای که چرا شما غایب اید؟؟ چه کنم که ظهور شما را تعجیل دهد نه تاخیر . . . امامم مرا ببخشید به خاطر خطاهای که انجام داده ام و تسلیتم را درسوگ پدر بپذیرید که دستان خالی ام چیزی جز تسلیت ندارد...

منبع: به عشق حضرت زهرا


برچسب ها :
به عشق حضرت زهرا .بچه مسلمان ,  بشود دغدغه.امام زمان .امروز امام زمان ما داغ دار است ,