ستایش خداوند

واکنون به عبودیت خود و پروردگاری او گواهی می دهم و وظیفه خود را در انچه وحی شده انجام می دهم مبادا از سوی او عذابی فرود اید که کسی یاری دورساختن آن از من نباشد.پس انگاه خداوند چنین به من وحی فرستاد:«به نام خداوند همه مهر مهرورز.ای فرستادۀ ما! انچه از سوی پروردگارت دربارۀ علی و خلافت او برتو فرود آمد بر مردم ابلاغ کن، وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای؛ و او تو را از اسیب مردمان نگاه می دارد.»

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و ثنا کرد و بدو داد، همرکار

آن کیست بدین حال و که بوده ست او باشد    جز شیر خداوند جهان حیدر کرار                            


                             جانشینی علی (ع)                                   

هان مردمان! آنچه بر من فرود آمد، در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام و حال برای شما سبب نزول آیه را بیان می کنم:همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سلام،پروردگارم، که فقط او سلام است،فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن ابی طالب برادر،وصی و جانشین من در میان امّت و امام پس از من است .جایگاه او در قبال من به سان هارون به موسی است ،لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود.او (علی (ع))،صاحب اختیار شما پس از خدا و رسول است.   

 فهم کن مؤمنی فضل امیر المؤمنین            فضل حیدر شیر یزدان مرتضای پاک دین

                                      

       ابلاغ جانشین                                            

پروردگارم آیه ای بر من نازل فرموده که:«همانا ولی،صاحب اختیار و سرپرست شما،خدا و پیامبر او و ایمانیانی هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند.» و هر آینه علی بن ابی طالب نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است.
سپس پیامبر (ص) چنین خواند:«ای پیامبر ما! آنچه پروردگارت بر تو نازل کرده، در حقّ علی (ع)،ابلاغ کن؛وگرنه کار رسالت او را انجام نداده ای.والبته خداوند تو را از اسیب مردمان نگاه می دارد.»
گرت زین بد اید گناه من است                 چنین است واین دین و راه من استبرچسب ها :
گزیده خطبه غدیر بخش اول.جانشینی علی (ع).ستایش خداوند ,  خلافت.ابلاغ ,  وصی و جانشین من در میان امّت ,  ای پیامبر ,