دعاهای روزهای ماه مبارك رمضان

ramezan

دعاى روز اوّل : اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِیامى فیهِ صِیامَ الصّاَّئِمینَ وَقِیامى فیهِ
خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم را

قیامَ الْقاَّئِمینَ وَنَبِّهْنى فیهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلینَ وَهَبْ لى جُرْمى فیهِ
نیز همانند شب زنده داران و بیدارم كن در آن از خواب بیخبران و جنایتم را بر من ببخش
یا اِلهَ الْعالَمینَ وَاعْفُ عَنّى یا عافِیاً عَنِ الْمُجْرِمینَ
اى معبود جهانیان و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتكاران * * * * *
دعای روز دوّم
 اَللّهُمَّ قَرِّبْنى فیهِ اِلى مَرْضاتِكَ وَجَنِّبْنى فیهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ
خدایا نزدیكم كن در این ماه بسوى موجبات خوشنودیت و دورم ساز در آن از خشم و عذابت
وَوَفِّقْنى فیهِ لِقِرآئِةِ ایاتِكَ بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ
دعای روز سوّم
و موفقم دار در این روز بخواندن آیات قرآنیت به رحمت خود اى مهربانترین مهربانان * * * * * *
اَللّهُمَّ ارْزُقْنى فیهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبیهَ وَباعِدْنى فیهِ مِنَ السَّفاهَةِ
خدایا روزیم كن در این ماه تیزهوشى و بیدارى و دورم گردان در آن از بیخردى
وَالْتَّمْویهِ وَاجْعَلْ لى نَصیباً مِنْ كُلِّ خَیْرٍ تُنْزِلُ فیهِ بِجُودِكَ یا اَجْوَدَ
و اشتباه كارى و مقرر فرما برایم بهره اى از هر خیرى كه در آن نازل گردانى بجود و كرمت اى باجودترین
الاْجْوَدینَ
جودمندان * * * * * * * * * *
دعای روز چهارم
 اَللّهُمَّ قَوِّنى فیهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ وَاَذِقْنى فیهِ
خدایا نیرو ده مرا در این ماه براى برپا داشتن فرمان و دستورت و بچشان به من
حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَاَوْزِعْنى فیهِ لاِدآءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْنى فیهِ
شیرینى ذكرت و به من یاد ده در این ماه طرز بجا آوردن سپاسگزارى خود را به بزرگواریت و نگاهم دار در آن
بِحِفْظِكَ وَسَِتْرِكَ یا اَبْصَرَ النّاظِرینَ
به نگهدارى و محافظت خود اى بیناترین بینایان * * * * * *
دعای روز پنجم
 اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فیهِ مِنَ
خدایا قرارم ده در این ماه از
الْمُسْتَغْفِرینَ وَاجْعَلْنى فیهِ مِنْ عِبادِكَ الصّالِحینَ اْلقانِتینَ وَاجْعَلنى
آمرزش خواهان و قرارم ده در آن از بندگان شایسته فرمانبردارت و بگردانم
فیهِ مِنْ اَوْلِیاَّئِكَ الْمُقَرَّبینَ بِرَاءْفَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ
در این روز از اولیاء مقرب درگاهت به مهرت اى مهربانترین مهربانان * * * * * *
روز ششم
اَللّهُمَّ لا تَخْذُلْنى فیهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِیَتِكَ وَلاتَضْرِبْنى بِسِیاطِ نَقِمَتِكَ
خدایا در این ماه به خاطر دست زدن به نافرمانیت خوارم مساز و تازیانه هاى عذابت را بر من مزن و از موجبات خشمت
وَزَحْزِحْنى فیهِ مِنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَیادیكَ یا مُنْتَهى
بدان نعمت بخشى و الطافى كه نسبت به بندگان دارى دورم بدار اى آخرین حد
رَغْبَةِ الرّاغِبینَ
اشتیاق مشتاقان * * * * * * * * * * *
روز هفتم
اَللّهُمَّ اَعِنّى فیهِ عَلى صِیامِهِ وَقِیامِهِ
خدایا یاریم كن در این ماه بر روزه و شب زنده داریش
وَجَنِّبْنى فیهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ اثامِهِ وَارْزُقْنى فیهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ
و دورم بدار در آن از لغزشها و گناهانش و روزیم كن در آن ذكر خود را بطور دوام و یكسره
بِتَوْفیقِكَ یا هادِىَ الْمُضِلّینَ
به توفیق خود اى راهنماى گمراهان * * * *
دعای روز هشتم
اَللّهُمَّ ارْزُقْنى فیهِ رَحْمَةَ
خدایا روزیم گردان در این ماه مهرورزى نسبت به
الاْیْتامِ وَاِطْعامَ اْلطَّعامِ وَاِفْشآءَ السَّلامِ وَصُحْبَةَ الْكِرامِ بِطَوْلِكَ یا
یتیمان و خوراندن طعام و به آشكار كردن سلام و هم نشینى با كریمان به فضل و كرمت اى
مَلْجَاَ الاْمِلینَ
 پناه آرزومندان * * * * * * * * * *
روز نهم
اَللّهُمَّ اجْعَلْ لى فیهِ نَصیباً مِنْ رَحْمَتِكَ
خدایا قرار ده برایم در این روز بهره اى از رحمت
الْواسِعَةِ وَاهْدِنى فیهِ لِبَراهینِكَ السّاطِعَةِ وَخُذْ بِناصِیَتى اِلى
وسیعت و راهنمائیم كن در این ماه بسوى دلیلهاى درخشانت و مرا بسوى موجبات
مَرْضاتِكَ الْجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ یا اَمَلَ الْمُشْتاقینَ
خوشنودى همه جانبه ات سوق ده به حق محبتت اى آرزوى مشتاقان* * * * * * * * * *
روز دهم
 اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فیهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلینَ عَلَیْكَ وَاجْعَلْنى فیهِ مِنَ الْفاَّئِزینَ لَدَیْكَ
خدایا قرارم ده در این ماه از توكل كنندگان بر خودت و بگردانم در آن از سعادتمندان درگاهت
وَاجْعَلْنى فیهِ مِنَ الْمُقَرَّبینَ اِلَیْكَ بِاِحْسانِكَ یا غایَةَ الطّالِبینَ روز
و قرارم ده در آن از مقربان پیشگاهت به حق احسانت اى هدف نهائى جویندگان * * * * * *
دعای روز یازدهم
 اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَىَّ فیهِ الاِْحْسانَ وَكَرِّهْ اِلَىَّ فیهِ الْفُسُوقَ
* * * * خدایادوست گردان نزد من در این ماه احسان و نیكى را و ناخوش دار در پیش من در این روز
وَالْعِصْیانَ وَحَرِّمْ عَلَىَّ فیهِ السَّخَطَ وَالنّیرانَ بِعَوْنِكَ یا غِیاثَ
فسق و نافرمانى و گناه را و حرام گردان در این روز بر من خشم كیفربار و آتش (سوزان ) را به كمك خودت اى فریادرس
الْمُسْتَغیثینَ
فریادخواهان * * * * * * *
روز دوازدهم
اَللّهُمَّ زَیِّنّى فیهِ بِالسَِّتْرِ وَالْعَفافِ وَاسْتُرْنى
خدایا در این ماه مرا به زیور پوشش از گناه و پاكدامنى بیاراى
فیهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفافِ وَاحْمِلْنى فیهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالاِْنْصافِ
و جامه قناعت و اكتفاى به مقدار حاجت را به برم كن و وادارم كن در این روز به عدالت و انصاف
وَ امِنّى فیهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ یا عِصْمَةَ الْخاَّئِفینَ روز سیزدهم
و ایمنیم بخش در آن از هر چه كه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت اى نگهدارنده ترسناكان * * * * *
دعای روز سیزدهم
اَللّهُمَّ طَهِّرْنى فیهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالاْقْذارِ وَصَبِّرْنى فیهِ عَلى كاَّئِناتِ
خدایا پاكم كن در این ماه از چركى و كثافات و شكیبایم كن بر مقدراتى كه
الاْقْدارِ وَوَفِّقْنى فیهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الاْبْرارِ بِعَوْنِكَ یا قُرَّةَ عَیْنِ
خواهد شد و موفقم دار در این ماه به پرهیزكارى و هم نشینى با نیكان به كمك خودت اى روشنایى دیده
الْمَساكینَ
مسكینان * * * * * * * * *
دعای روز چهاردهم
 اَللّهُمَّ لا تُؤ اخِذْنى فیهِ بِالْعَثَراتِ وَاَقِلْنى فیهِ
خدایا مگیر مرا در این ماه به لغزشها و بازم دار در آن
مِنَ الْخَطایا وَالْهَفَواتِ وَلا تَجْعَلْنى فیهِ غَرَضاً لِلْبَلایا وَالاْفاتِ
از خطاها و لغزشها و قرارم مده در این روز هدف بلاها و آفات
بِعِزَّتِكَ یا عِزَّ الْمُسْلِمینَ
به عزتت اى عزت بخش مسلمانان * * * * *
 دعای روز پانزدهم
اَللّهُمَّ ارْزُقْنى فیهِ طاعَةَ الْخاشِعینَ وَاشْرَحْ فیهِ صَدْرى بِاِنابَةِالْمُخْبِتینَ بِاَمانِكَ یا اَمانَ
خدایا فرمانبردارى فروتنان را در این ماه روزى من گردان و بگشا سینه ام را براى بازگشتن بسویت همانند بازگشتن خاشعان به امان بخشیت اى امان بخش
الْخاَّئِفینَ
ترسناكان * * * * * *
دعای روز شانزدهم
 اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فیهِ لِمُوافَقَةِ الاْبْرارِ وَجَنِّبْنى
خدایا موفقم دار در این ماه به همراهى كردن با نیكان و دورم دار
فیهِ مُرافَقَةَ الاْشْرارِ وَآوِنى فیهِ بِرَحْمَتِكَ اِلى دارِ الْقَرارِ بِاِلهِیَّتِكَ
در آن از رفاقت با اشرار و جایم ده در آن بوسیله رحمت خود به خانه قرار و آرامش به معبودیّت خود
یا اِلهَ الْعالَمینَ
اى معبود جهانیان * * * * * * * * * *
 دعای روز هفدهم
 اَللّهُمَّ اهْدِنى فیهِ لِصالِحِ الاْعْمالِ وَاقْضِ
خدایا راهنمائیم كن در آن به كارهاى شایسته و برآور در آن حاجات
لى فیهِ الْحَواَّئِجَ وَالاْمالَ یا مَنْ لا یَحْتاجُ اِلَى التَّفْسیرِ وَالسُّؤ الِ یا
و آرزوهاى مرا اى كسى كه نیازى به شرح حال و درخواست ندارى اى
عالِماً بِما فى صُدُورِ الْعالَمینَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الطّاهِرینَ روز
دانا و آگاه بدانچه در دل مردم جهانیان است درود فرست بر محمد و آل پاكش * * * * * *
دعای روز هیجدهم
اَللّهُمَّ نَبِّهْنى فیهِ لِبَرَكاتِ اَسْحارِهِ وَنَوِّرْ فیهِ قَلْبى بِضیاَّءِ
* * * * خدایا آگاهم ساز در این ماه از بركات سحرهاى آن و نورانى كن در آن دلم را به پرتو
اَنْوارِهِ وَخُذْ بِكُلِّ اَعْضاَّئى اِلىَ اتِّباعِ اثارِهِ بِنُورِكَ یا مُنَوِّرَ قُلُوبِ
انوار آن و بگمار تمام اعضاء و جوارحم را به پیروى كردن آثارش به نور خود اى روشنى دهنده دلهاى
الْعارِفینَ
عارفان * * * * * * * * * *
دعای روز نوزدهم
اَللّهُمَّ وَفِّرْ فیهِ حَظّى مِنْ بَرَكاتِهِ وَسَهِّلْ سَبیلى
خدایا سرشار كن در این ماه بهره ام را از بركات آن و هموار ساز راهم را
اِلى خَیْراتِهِ وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ یا هادِیاً اِلَى الْحَقِّ الْمُبینِ
به سوى خیرات آن و محرومم مساز از پذیرفتن حسناتش اى راهنماى بسوى حقیقت آشكار
دعای روز بیستم
اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فیهِ اَبْوابَ الْجِنانِ وَاَغْلِقْ عَنّى فیهِ اَبْوابَ
* * * * خدایا بگشا در این ماه برویم درهاى بهشت را و ببند برویم در آن درهاى
النّیرانِ وَوَفِّقْنى فیهِ لِتِلاوَةِ الْقُرْانِ یا مُنْزِلَ السَّكینَةِ فى قُلُوبِ
دوزخ را و موفقم دار به تلاوت قرآن اى فرو فرستنده آرامش در دلهاى
الْمُؤْمِنینَ
مؤ منان * * * * * * * *
دعای روز بیست و یكم
اَللّهُمَّ اجْعَلْ لى فیهِ اِلى مَرْضاتِكَ دَلیلاً وَلا
خدایا برایم در این ماه دلیلى به موجبات خوشنودى خود مقرر فرما و
تَجْعَلْ لِلشَّیْطانِ فیهِ عَلَىَّ سَبیلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقیلاً یا
راهى براى تسلط شیطان بر من باقى مگذار و بهشت را منزل و آسایشگاهم قرار ده اى
قاضِىَ حَواَّئِجِ الطّالِبینَ
برآرنده حاجات جویندگان * * * * * * *
دعای روز بیست و دوّم
 اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فیهِ اَبْوابَ
خدایا باز كن برویم در این ماه درهاى
فَضْلِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ فیهِ بَرَكاتِكَ وَوَفِّقْنى فیهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ
فضلت را و بركاتت را در آن بر من نازل فرما و موفقم دار در آن به موجبات خشنودیت
وَاَسْكِنّى فیهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتِكَ یا مُجیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّینَ روز
و مسكنم ده در آن وسطهاى بهشتت اى اجابت كننده دعاى درماندگان * * *
دعای روز بیست و سوّم
اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فیهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَطَهِّرْنى فیهِ مِنَ
* * * * * * خدایا شستشویم ده در این ماه از گناهان و پاكم كن در آن از
الْعُیُوبِ وَامْتَحِنْ قَلْبى فیهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ
عیبها و آزمایش كن در آن دلم را به پرهیزكارى دلها اى نادیده گیرنده لغزشهاى
الْمُذْنِبینَ
گنهكاران * * * * * * * * * *
دعای روز بیست و چهارم
 اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ فیهِ ما یُرْضیكَ
خدایا از تو خواهم در این ماه آنچه تو را خوشنود سازد
وَاَعُوذُبِكَ مِمّا یُؤْذیكَ وَاَسْئَلُكَ التَّوْفیقَ فیهِ لاِنْ اُطیعَكَ وَلا
و پناه برم به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم در آن توفیق براى اینكه پیرویت كنم و
اَعْصِیَكَ یا جَوادَ السّاَّئِلینَ روز بیست و پنجم اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فیهِ مُحِبَّاً
نافرمانیت نكنم اى بخشنده به خواستاران * * * * * * * خدایا قرارم ده در این ماه دوستدار
لاِوْلِیاَّئِكَ وَمُعادِیاً لاِعْداَّئِكَ مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتَِمِ اَنْبِیاَّئِكَ یا عاصِمَ
دوستانت و دشمن دارنده دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیمبرانت اى نگهدارنده
قُلُوبِ النَّبِیّینَ
دلهاى پیمبران * * * * * * * * *
دعای روز بیست و ششم
 اَللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْیى فیهِ مَشْكُورا
خدایا قرار ده كوششم را در این ماه مورد سپاس و تقدیر
وَذَنْبى فیهِ مَغْفُورا وَعَمَلى فیهِ مَقْبُولاً وَعَیْبى فیهِ مَسْتُوراً یا اَسْمَعَ
و گناهم را در آن آمرزیده و عملم را در آن پذیرفته و عیبم را در آن پوشید اى شنواترین
السّامِعینَ
شنوایان * * * * * * * *
دعای روز بیست و هفتم
اَللّهُمَّ ارْزُقْنى فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَصَیِّرْ
خدایا فضیلت شب قدر را در این ماه روزیم گردان و بگردان
اُمُورى فیهِ مِنَ الْعُسْرِ اِلَى الْیُسْرِ وَاقْبَلْ مَعاذیرى وَحُطَّ عَنّىِ
كارهایم را در آن از سختى به آسانى و عذرهایم را بپذیر و ورز و
الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ یا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالِحینَ
گناهم را بریز اى مهربان به بندگان شایسته ات * * * * * * * * *
دعای روز بیست و هشتم
 اَللّهُمَّ وَفِّرْ
خدایا سرشار كن بهره ام را
حَظّى فیهِ مِنَ النَّوافِلِ وَاَكْرِمْنى فیهِ بِاِحْضارِ الْمَساَّئِلِ وَقَرِّبْ فیهِ
در این ماه از انجام مستحبات و نوافل و گرامیم دار به یاد داشتن مسائل و نزدیك گردان در آن
وَسیلَتى اِلَیْكَ مِنْ بَیْنِ الْوَساَّئِلِ یا مَنْ لا یَشْغَلُهُ اِلْحاحُ الْمُلِحّینَ روز
وسیله ام را بسویت از میان سایر وسائل اى كه سرگرمش نكند سماجت سماجت كنندگان * * * * * *
دعای روز بیست و نهم
اَللّهُمَّ غَشِّنى فیهِ بِالرَّحْمَةِ وَارْزُقْنى فیهِ التَّوْفیقَ
خدایا فراگیر مرا در این ماه به مهر خود و روزیم كن در آن به توفیق
وَالْعِصْمَةَ وَطَهِّرْ قَلْبى مِنْ غَیاهِبِ التُّهَمَةِ یا رَحیماً بِعِبادِهِ الْمُؤْمِنینَ
و خودنگهدارى و پاك كن دلم را از تیرگیهاى تهمت اى مهربان نسبت به بندگان مؤ من خود
دعای روز سى ام
اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِیامى فیهِ بِالشُّكْرِ وَالْقَبُولِ عَلى ما تَرْضاهُ
خدایا چنان كن روزه ام را در این ماه كه مورد قدردانى و پذیرش بوده و بر طبق خوشنودى تو
وَیَرْضاهُ الرَّسُولُ مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالاُْصُولِ بِحَقِّ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ
و خوشنودى رسولت باشد و محكم باشد فروع آن بوسیله اصول به حق آقاى ما محمد
وَ الِهِ الطّاهِرینَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ #
وعترت طاهرینش وسپاس مخصوص پروردگار جهانیان است
نماز عید فطر
و سوره اءعْلى بخواند و بعد از قرائت پنج تكبیر بگوید و بعد از هر تكبیرى این قنوت را بخواند
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اَللّهُمَّ اَهْلَ الْكِبْرِیاَّءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ
خدایا اى اهل بزرگى و عظمت و اى شایسته بخشش و قدرت و سلطنت و اى شایسته عفو
وَالرَّحْمَةِ وَاَهْلَ التَّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْیَومِ الَّذى
و رحمت و اى شایسته تقوى و آمرزش از تو خواهم به حق این روزى كه
جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ ذُخْراً [وَشَرَفاً]
قرارش دادى براى مسلمانان عید و براى محمد صلى الله علیه و آله ذخیره و شرف
وَمَزِیْداً اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُدْخِلَنى فى كُلِّ خَیْرٍ
و فزونى مقام كه درود فرستى بر محمد و آل محمد و درآورى مرا در هر خیرى كه
اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخْرِجَنى مِنْ كُلِّ سُوَّءٍ اَخْرَجْتَ
درآوردى در آن خیر محمد و آل محمد را و برونم آرى از هر بدى و شرى كه برون آوردى
مِنْهُ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ
از آن محمد و آل محمد را - كه درودهاى تو بر او و بر ایشان باد - خدایا از تو خواهم
خَیْرَ ما سَئَلَكَ مِنْهُ عِبادُكَ الصّالِحُونَ وَاَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ
بهترین چیزى را كه درخواست كردند از تو بندگان شایسته ات و پناه برم به تو از آنچه پناه بردند از آن
عِبادُكَ الْصّالِحُونَ پس تكبیر ششم بگوید و به ركوع رود و بعد از ركوع و سجود برخیزد
بندگان شایسته ات * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *برچسب ها :
دعاهای روزهای ماه مبارك رمضان ,  نماز عید فطر.روز.ر.و.ز.های.ماه مبار رمضان ,